Muziekwetenschap?! – FAQ

Wanneer mensen mij vragen wat ik studeer, eindigt het helaas altijd in hetzelfde rituele riedeltje aan vragen. Om het voor eens en altijd duidelijk te maken wat Muziekwetenschap nu eigenlijk is en wat ik ermee doe, beantwoord ik hierbij de meest gestelde vragen. 

Wat studeer je?

Ik studeer de bachelor Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, sinds 2017.

Oh, is dat aan het conservatorium ofzo? 

Nee dat is het niet. Het is echt een universitaire studie, aan de Universiteit van Amsterdam. Het is mogelijk om enkele keuzevakken in muziektheorie te volgen aan het Conservatorium van Amsterdam, maar in principe kom je met deze opleiding niet in aanraking met het conservatorium.

Maar bespeel je dan wel een instrument?

Het bespelen van een instrument is niet iets wat nodig is voor deze opleiding. Het eerste jaar van deze opleiding bestaat echter wel grotendeels uit gehoortraining (solfège), waarbij het kunnen spelen van een instrument grote voordelen biedt. Op deze opleiding word je verder niet beoordeeld op je vaardigheden tot het bespelen van een instrument.

Wat doe je er dan?!

Musicology (from Greek, Modern μουσική (mousikē), meaning ‘music’, and -λογία (-logia), meaning ‘study of’) is the scholarly analysis and research-based study of music. Musicology departments traditionally belong to the humanities, although music research is often more scientific in focus (psychological, sociological, acoustical, neurological, computational). A scholar who participates in musical research is a musicologist  ‘ – Wikipedia.

Kort gezegd, bij deze studie wordt je opgeleid om onderzoek te doen naar muziek. Wat is het? Hoe is het ontstaan en heeft hoe het zich ontwikkeld?  

Het eerste jaar bestaat voornamelijk uit muziektheoretische kennis, zoals harmonieleer en solfège. Daarnaast heb je twee cursussen muziekgeschiedenis waarbij de geschiedenis van de klassieke muziek besproken wordt. Je krijgt een introductie in de culturele aspecten van muziek en een cursus over jazz en popmuziek.

In het tweede jaar krijg je enkele onderzoeksvakken en ga je specialiseren. De UvA biedt hierin drie richtingen aan:

  • Historische muziekwetenschap: Dit is de ‘traditionele’ muziekwetenschap. Hierin bekijk je hoe muziek zich als kunstvorm heeft ontwikkeld door de geschiedenis en leer je het onderzoeken van (historische) bronnen, zoals partituren.
  • Culturele muziekwetenschap: Binnen deze richting bekijk je muziek als cultureel gegeven. Vergelijkbaar met antropologie leer je onderzoek doen naar de sociale ‘functie’ van muziek binnen verschillende bevolkingsgroepen.
  • Computationele en cognitieve muziekwetenschap: Dit is mijn specialisatie! In deze richting bekijk je muziek als een systematisch gegeven en als een prikkel die ons gedrag beïnvloed.

In het derde jaar is ruimte voor een minor en schrijf je je scriptie.

Wat kan je ermee worden? 

Musicoloog, dùh… Nee, ik zou het heel fijn vinden als ik nu bekende namen kon noemen van mensen die muziekwetenschap hebben gestudeerd, maar helaas. Erik Scherder, Dick Swaab en Henk-Jan Honing gaan echter wel het land door met de ‘Miracles of Music’ voorstelling, waarin ze vertellen over hun onderzoek naar muziek. Deze drie professoren. Scherder en Swaab hebben echter een psychologische achtergrond. Dit is een van de redenen waarom ik dit jaar begonnen ben aan psychologie als tweede bachelor, zodat ik voor zowel het menselijke gedrag als voor muziek academische kennis opneem!

Studenten muziekwetenschap gaan na hun studie meestal aan het werk als muziekprogrammeur, recensent of in het onderzoeksveld.

Ben je blij met je keuze?

Ja zeker! Maar zoals eerder aangegeven ben ik psychologie als tweede studie gaan doen. Hierbij speelde tevens mee dat ik een bèta achtergrond heb gehad op de middelbare school en bleek dat de historische/culturele kijkwijze van de muziekwetenschap alleen mij niet helemaal gelukkig maakt. Ik vind het geweldig om deze twee studies te combineren, het is opvallend hoeveel deze twee richtingen bij elkaar kunnen aansluiten!

Hoe zie je de toekomst?

Momenteel ben ik al enige tijd bezig met projecten rondom muziek en emotie. Ik zou graag doorgaan met het doen van onderzoek hierin. Daarnaast gebruik ik de kennis die ik opdoe binnen deze studie voor het schrijven van artikelen op deze website. Voor de rest zie ik wel hoe het schip gaat varen, het mooiste ligt voor ons!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s